سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دوست

بسم الله الرحمن الرحیم
یک شبی مجنون نمازش را شکست                                                                                                                       بی وضو در کوچه لیلا نشست
گفت یا رب از چه خوارم کرده ایی                                                                   برصلیب عشق خوارم کرده ایی
من این بازیچه دیگر نیستم                                                                                     این تو لیلای تو من نیستم
گفت ای دیوانه لیلایت منم                                                                                در رگت پنهان پیدایت منم 
سال ها با جور لیلایت ساختی                                                                                من کنادت بودم و نشناختی

ارسال شده در توسط علیرضا